Nové, poslední vydání roku: Číslo 12 k dispozici zdarma na všech hřištích a také ve všech golfových prodejnách v Praze.Stáhněte si pdf všech vydání v sekci Archiv včetně aktuálního čísla!

Prague Golf Team končí

6. říjen 2018

Ukončení činnosti oznámil Prague Golf Team. Vysvětlení manažera Michala Krejčího přinášíme v plném znění.

"Po sportovně velmi úspěšném ukončení turnajové sezóny 2018, ve kterém se nám podařilo poprvé v historii českého golfu obhájit i pro sezónu 2019 plnou hrací kartu na European Challenge Tour Stanislava Matuše, nejlepšího českého golfisty posledních let, a snad též co nejlépe i mezinárodně reprezentovat Českou republiku a celý český golf, jsme nyní zcela absurdně nuceni (snad jenom „dočasně“, ale upřímně sám tomu moc nevěřím, stejný termín se používal pro umístění ruských vojsk na našem území od roku 1968) přerušit/ukončit činnost Prague Golf Teamu, tedy především rezignovat na naši budoucí organizaci a zabezpečení tréninkové a turnajové činnosti Standy a dalšího fungování jeho skvělého, dlouhodobého, ale nutně z hlediska kategorie celoročně hraných náročných mezinárodních turnajů i rozsáhlého realizačního týmu směrem k sezóně 2019 i případné kvalifikaci na Olympijské hry 2020.

Hlavním důvodem tohoto našeho nikterak ukvapeného, bohužel však již nyní nutného a zodpovědného rozhodnutí je dlouhodobý absolutní nedostatek finančních prostředků nutných k zabezpečení této naší práce, aktuální stav financování (respektivně naopak jakéhokoliv nefinancování) důstojné sportovní reprezentace České republiky na nejvyšší sportovní úrovni, za kterou zodpovídá Česká golfová federace, která je i z tohoto titulu příjemcem (jediným pro celý český golf) dotací a příspěvků směřovaných z rozpočtu České republiky, případně Českého olympijského výboru, v řádech desítek milionů korun každý rok, i pro nás zcela nepochopitelné priority  a způsob rozdělování a využívání těchto nejenom státních zdrojů Českou golfovou federací. Sekundárním důvodem je pak to, že se nám též dlouhodobě nepodařilo přesvědčit v potřebném rozsahu případné významné české společnosti a možné sponzory o významu naší práce a sportovní reprezentace České republiky i jejich vlastních firem a značek tak, aby nám pomohli potřebné finanční prostředky též získat.

Tato situace není krátkodobá, trvá již mnoho let a významně se negativně dotkla naší práci i výsledků již v roce 2017. Ziskem plné hrací karty na European Challenge Tour 2018 (poprvé zase po šesti letech pro český mužský golf) však pochopitelně výrazně vzrostly finanční potřeby na zabezpečení naší účasti i reprezentace České republiky na takřka 30 mezinárodních turnajích letošního roku konaných v drtivé většině v mnoha jiných zemích Evropy, Asie i Afriky. O absolutním nezabezpečení jsme vedení České golfové federace spolu se žádostmi o řešení a pomoc informovali letos několikrát. Poprvé již na konci ledna při mé osobní schůzce s nimi dne 30.1.2018, podruhé písemně dne 13.4.2018, potřetí na další osobní schůzce v červnu 2018. Pokaždé nám bylo deklarováno pochopení situace a budoucí kroky ČGF k nalezení řešení i případná koordinace jednání s potenciálními partnery/sponzory prostřednictvím partnerství České golfové federace, vůbec nic se však nestalo. Naopak jsme v posledních měsících veřejnými svědky rozhodnutí České golfové federace o investicích v řádech mnoha milionů korun do zcela nepotřebných projektů podporujících paradoxně primárně zahraniční golfové hráče jiných národností a to v situaci, kdy dlouhodobě není jakkoliv zabezpečena činnost vlastních českých nejlepších reprezentantů.

Posledním, již trochu zoufalým krokem před nevyhnutelností, byl náš dopis vedení České golfové federace ze dne 3.10.2018, který v plném znění níže přikládáme (včetně žádosti z dubna 2018) i proto, že obsahuje detailní popis našeho vnímání aktuálního stavu a fungování, a který byl termínově motivován i konáním podzimní přípravné konference České golfové federace v příštím týdnu. Prozatím jsme na něj nedostali jakoukoliv odpověď. Tímto zároveň vyslovujeme náš souhlas s případným zveřejnění všech uvedených skutečností a faktů, jsme připraveni k jakýmkoliv dalším jednáním či doplnění informací a to s jediným cílem – nalézt řešení této situace nejenom ve prospěch Stanislava Matuše, ale i ostatních špičkových českých golfistů ve stejné situaci a celého českého golfu.

Michal Krejčí, statutární ředitel, Prague Golf Team

 

Subject: PGT - Stanislav Matuš - žádost o dodatkovou podporu - ČGF 2018

Vážená paní Stilerová,

na základě předchozí telefonické konsultace, za kterou Vám velmi děkuji, zasíláme tímto dle dohody Vaším prostřednictvím Výboru ČGF ještě před podzimní přípravnou konferencí naši oficiální žádost o zvážení případného zvýšení podpory Stanislava Matuše ještě v rámci roku 2018. K této naší žádosti nás vede aktuální velmi tristní situace s financování Standovi činnosti, detailněji především tyto skutečnosti:

1.

Velmi si vážíme již schválené a realizované podpory ČGF pro letošní rok ve výši 200.000,- Kč a znovu za ní děkujeme. Bez ní bychom vůbec nebyli schopni turnajové působení Standy jako jediného českého hráče s platnou plnou hrací kartou na European Challenge Tour 2018 v letošním roce zahájit. Jak ale sama víte, byla nutnými a nikterak neefektivními způsoby vyčerpána již v květnu 2018, tedy v podstatě na úplném počátku letošní turnajové sezóny European Challenge Tour. Vedle ČGF nám v letošním roce později finančním plněním nutným na krytí placených nákladů bohužel přispěl již pouze jediný větší sponzor a to Cestovní kancelář FISCHER v obdobném rozsahu jako ČGF, vedle něj pak už jenom jeden drobný soukromý obdivovatel Standy částkou 40.000,- Kč. Ostatní partneři Standovi již napomohli pouze produktovým plněním v rámci jejich segmentů (Autosalon Klokočka zapůjčením vozu, Titleist/Footjoy oblečením a golfovým vybavením, Prague City Golf poskytnutím skvělého tréninkového zázemí). Toť vše. Abychom byli schopni zabezpečit dokončení letošní Standovy sezóny na European Challenge Tour 2018 (zaplatit trenéry, fitness, fysio, mentální přípravu, letenky, hotely, auta i holé Standovo denní živobytí – musí bydlet a jíst) i tak, aby mohl reálně pomýšlet na udržení plné hrací karty pro sezónu 2019 (což se podařilo!), museli jsme si vzít (vratné!) půjčky ve výši přesahující 2,5 milionu Kč. Jsme však stále přesvědčeni, že si to Standa svým přístupem, výsledky, ale i potenciálem do budoucna zaslouží, ale i o tom, že pro rozvoj českého golfu a jeho propagaci to jako u jediného českého člena European Tour 2018 bylo nutné, přestože jsme zde myslím zcela zásadně suplovali roli a úkoly jiných subjektů (nejenom ČGF).

2.

Víme, že ČGF i v rámci Czech Golf Teamu podporuje v letošním roce i jiné hráče a hráčky. Pokud zůstanu pouze v v mezích mužského profesionálního golfu (ale matematicky to vyjde obdobně třeba v porovnání počtu turnajů i s Klárou Spilkovou), zvažte prosím zcela odlišné pozice, turnajová nasazení Standy a ostatních hráčů včetně souvisejících nákladů. Standa v letošním roce (nutně pro dosažení maximální pozice v žebříčku) odehrál zatím 20 turnajů European Challenge Tour 2018 (včetně Monaghan Irish Challenge tento týden v Irsku) a to všechny pouze na základě svých výsledků bez jediné promotérské pozvánky, vedle toho ještě 4 přípravné turnaje Pro Golf Tour v Maroku před zahájením sezóny Challenge Tour.  Všichni ostatní čeští hráči (bez platných členství na rok 2018) mohli odehrát na získané pozvánky nejvýše 9 těchto turnajů (dle pravidel ECHT max. 7 zahraničních + 2 tuzemské). Toto pro ně znamenalo nejenom výrazně nižší náklady, ale též možnost zúčastnit se (na rozdíl od Standy) řady turnajů Czech PGA Tour 2018 na domácím území s minimálními náklady a na nich si v upřímně nevalné konkurenci získat zajímavé výhry. Toto u Standy z důvodů permanentních termínových kolizí letos možné nebylo (neodehrál jediný domácí turnaj PGAC) pokud jsme chtěli zodpovědně bojovat o potvrzení plné hrací karty na ECHT 2019 a též průběžně co nejlépe reprezentovat český mužský golf v zahraničí. Jenom pro porovnání – v roce loňském mohl Standa z důvodu zcela výrazně nižších časových i finančních nároků třetiligové Pro Golf Tour odehrát 4 turnaje Czech PGA Tour 2017, na kterých 2x zvítězil (včetně Grandfinále na Kaskádě) a 2x byl druhý s výhrami ve výši 180.500 Kč jenom z těchto čtyř českých lokálních turnajů. Letos to možné nebylo (na rozdíl od jiných hráčů) a tyto výhry samozřejmě v rozpočtu též výrazně chybí.

3.

Jak jsem již napsal v bodě 1., opravdu si podpory ČGF pro Standu moc vážíme. Ale reálně činí cca 5% z celoročních (velmi omezených) letošních nákladů na jeho sezónu. Vím, že i z historických důvodů ČGF považovala a (podstatná část členské základny z důvodu neznalosti) stále považuje za svou doménu golf amatérský. I proto jsou asi zcela jinak zabezpečeny dětské a dorostenecké amatérské reprezentační týmy (hráči ve věku většinou do cca 18-19 let), jejichž tréninkové a turnajové náklady jsou ze strany ČGF dle mého názoru kryty takřka ze 100%. Vím, že dlouhodobě existovaly v ČGF názory, že o profesionály se má starat hlavně PGAC jako jejich profesní organizace, ale všichni víme že tento názor je zcela zastaralý, v celé Evropě již překonaný a pro většinu ostatních sportů či státních institucí nepochopitelný (a nereflektovaný). Rozpočet PGAC ani reálně nemůže i z důvodu svých zdrojů nejlepší české hráče reálně podpořit (přestože by alespoň symbolicky mohl ale nečiní ani tak – pro Standu letos nula!). Toto se již musí reálně nejenom ve prospěch Standy, ale hlavně celého českého golfu změnit. A upřímně, vůbec myslím tomu nepomůže angažovanost ČGF v pořádání jednoho mužského profesionálního turnaje třetiligové Pro Golf Tour v Česku. Zúčastní se ho (a výhry si odvezou) především zahraniční hráči, čeští profesionálové této úrovně zaplatí startovné 250 eur německé túře (což jako members musí, nemohou dostat národní pozvánky ČGF) a nebude možnost recipročně promotérské pozvánky vyměňovat (jako má třeba Relmost u turnajů ET a CHT). Takže pouze asi efektivní možnost pro pár českých amatérů (dětí) zahrát si s profíky, ale to přece mají i na Czech PGA Tour a vůbec to nevyužívají. Podle mne vyhozených cca 1,2-1,4 mio Kč dle mého odhadu. A pokud zůstanu u Standy či jiných hráčů, kteří by dosáhli na karty evropských túr, tento turnaj termínově určitě hrát nebudou moci a nikterak jim nepomůže.

I přes výše uvedená omezení Standa dosáhl letos ve své první sezóně na European Challenge Tour skvělých výsledků (např. 8. místo na Bridgestone Challenge v anglickém Lutonu, 10. místo na Prague Golf Challenge, 16. místo na Euram Bank Open v Rakousku, 23. místo na Andalucia - Costa del Sol ve Španělsku atd.). Především jeho skvělá kola v Lutonu, kde po prvním a třetím kole dělil vedení a zahrál i rekord tohoto tradičního anglického hřiště (-10, 61 ran s deseti čistými birdie) zůstal nejenom českými médii, ale i odbornou veřejností zcela nedoceněn na rozdíl od médií zahraničních, ve kterých Standa výrazně pomohl k propagaci českého golfu. V aktuálním okamžiku před koncem sezóny European Challenge Tour je Standa v pořadí Road to Ras Al Khaimah na 107. místě, je nejlepším českým hráčem a již jím tak letos zůstane, ale hlavně tímto pořadím matematicky již jistě obhájil plnou hrací kartu nejméně kategorie 14. i na příští sezónu, což se myslím doposud žádnému českému hráči v historii nepodařilo. I to by myslím ze strany ČGF mělo být oceněno. Samozřejmě je možno diskutovat o důvodech proč toto pořadí není nyní ještě lepší, neboť Standa na to zcela jistě má. My sami vidíme hlavně tyto dva důvody:

1.

Letošní sezóna byla Standovou první na European Challenge Tour a určitým způsobem i nutně zaplatil určitou „nováčkovskou“ daň. Kromě dvou výjimek hrál na každém z hřišť této evropské túry zcela poprvé na rozdíl od ostatních hráčů, z nichž většina se na dané turnaje a hřiště vracela již po několikáté. V obdobné pozici bude Standa příští rok a zcela jistě své letošní zkušenosti a znalosti hřišť využije. Zcela jistě ale taky na počátku sezóny Standa výsledkově doplatil na zimní krátkodobou výměnu technického golfového trenéra, která se ukázala býti nešťastnou. I po rychlém návratu k léty prověřenému Jirkovi Němečkovi však tím Standa určitě ztratil 2-3 měsíce nutné zimní kontinuální přípravy. Toto se již nebude opakovat.

2.

Za hlavní důvod však považujeme opět letošní finanční situaci. Ze zcela realistických ekonomických důvodů se se Standou nemohl zúčastnit ani jediného letošního turnaje European Challenge Tour jeho golfový trenér nebo mentální kouč. Na dvou třetinách turnajů byl Standa dokonce nutně zcela sám bez kedíka, což je na této úrovni obrovská nevýhoda. Ale prostě jsme si ho nemohli dovolit (což je u nejlepšího českého hráče smutné). Paradoxní jsou tyto skutečnosti třeba v porovnání třeba s německými hráči této série, se kterými jsou na každém turnaji European Challenge Tour 1-2 národní trenéři německé golfové reprezentace (federace) a další doprovodný realizační tým. Obdobná situace je třeba u hráčů švédských. Ano, tyto země mají na túře výrazně více hráčů, ale pravděpodobně je to právě proto, že European Challenge Tour je pro ně absolutní prioritou, protože jedině jejím prostřednictvím se jejich hráči dostanou až na absolutní světový vrchol. Jinudy to nejde a oni dobře vědí, že je to jediná správná cesta i pro jejich nejlepší amatéry, kteří se v nutném okamžiku nutně profesionalizují a tento krok je jimi a jejich federaci vnímán jako správný a hlavně nutný krok v jejich kariéře. Jsme zcela přesvědčeni, že kdybychom díky lepšímu finančnímu zabezpečení mohli Standovi na místě poskytnout obdobný servis, řešili bychom nyní spíše otázku našeho boje o nejvyšší European Tour. A to je obrovská škoda nejenom pro Standu, ale celý český golf.

Pevně věřím, že všechny tyto skutečnosti i objektivní možnosti rozpočtu ČGF zvážíte a pokusíte se ještě v letošním roce nalézt možnost jak Standovi, potažmo Prague Golf Teamu který jeho činnost zabezpečuje a je též nositelem všech výše popsaných ekonomických těžkostí a dosavadních rizik, pomoci. Nesmírně bychom se toho vážili. Vedle toho bych (bez ohledu na vaše rozhodnutí ohledně sezóny letošní) rád požádal o schůzku s pověřenými zástupci Výboru ČGF, na které bych rád zahájil diskusi o podmínkách podpory Standy a naší spolupráce na rok 2019.

Zároveň se omlouvám za délku tohoto mailu i počet témat, která jsem nastínil a vyjádřil k nim svůj názor. Nikterak mi nejde o to jakkoliv kritizovat činnost ČGF, naopak si jí moc vážím a vím že to nemáte jednoduché, ale situace v českém mužském golfu na nejvyšší, tedy profesionální úrovni je opravdu již kritická a musí se dle mého názoru urgentně řešit (ať již s mojí budoucí jakoukoliv účastí nebo bez ní). Pevně věřím, že stávající vedení ČGF pro to udělá historické kroky, které zůstanou pro budoucnost nezapomenuty.

Foto Stanislava Matuše: Zdeněk Sluka

Nejnovější články
7. prosinec 2019
Ostravice opět vyhrála u spolku Všudehrálů

Všudehrálové mají ve svých preferencích ohledně českých hřišť jasno. Stejně jako loni vynesli ve svém hlasování na první místo Ostravici, ...

Více
3. prosinec 2019
SEAT Tarraco: Nejlepší auto pro golfisty

Golfoví hráči považují SEAT Tarraco za nejlepší vůz díky jeho prostornosti, užitným vlastnostem, poměru cena/výkon a ochraně životního

Více
11. listopad 2019
Ideální místo, kde začít s golfem

KASKÁDA GOLF ACADEMY Jak již název napovídá, srdcem jedné z největších golfových akademií v ČR je resort Kaskáda nedaleko Brna. Tato lokalita ...

Více
3. listopad 2019
Spilková obhájila kartu

Podruhé za sebou zvládla Klára Spilková těžký kvalifikační turnaj na LPGA Tour. Po osmi kolech Q-Series, která se v průběhu dvou týdnů konala ...

Více
22. říjen 2019
Komplikace před startem Q-Series

Dva týdny příprav Kláry Spilkové na závěrečnou fázi kvalifikace o LPGA 2020 sice proběhly podle představ, ale před samotným startem O-Series ...

Více

Partneři: